Etkinlikler
DIGSILENT PowerFactory Programı Uygulamalı Kullanıcı Eğitimi Verildi - Şubat & Mart 2021
DIGSILENT PowerFactory Programı Uygulamalı Kullanıcı Eğitimi Verildi - Şubat & Mart 2021 25-26 Şubat ve 01-02 Mart 2021 tarihlerinde DIGSILENT PowerFactory Programı Uygulamalı Kullanıcı Eğitimi çevrimiçi olarak verilmiştir. Eğitime TÜBİTAK tarafından 4 eğitmen katılım sağlamış olup TEİAŞ tarafından 65 katılımcı ile eğitim gerçekleştirilmiştir. Eğitimin birinci gününde programa giriş, şebeke modeli ve ekipmanlarının tanıtımı, yük akış ve kısa devre analizleri, ikinci gününde koruma ekipmanları-fonksiyonları tanıtımı ve aşırı akım koruma analizleri, üçüncü gününde mesafe koruma analizleri, dördüncü gününde diferansiyel koruma analizleri ve DIgSILENT PowerFactory koruma araçları eğitimi gerçekleştirilmiştir.
Koruma Araçları Geliştirme Projesi (KAGP) 4. Kullanıcı Eğitimi Verildi - Şubat 2021
Koruma Araçları Geliştirme Projesi (KAGP) 4. Kullanıcı Eğitimi Verildi - Şubat 2021 08-11 Şubat 2021 tarihlerinde çevrimiçi olarak Koruma Araçları Geliştirme Projesi 4. Kullanıcı Eğitimi verilmiştir. Eğitime 4 TÜBİTAK eğitmeni, 75 TEİAŞ personeli katılım sağlamıştır. Eğitimde proje süresince yapılan çalışmalar anlatılmış olup, sistem hakkında değerlendirmeler yapılmıştır.
DIGSILENT PowerFactory Programı Uygulamalı Kullanıcı Eğitimi Verildi - Eylül & Ekim 2020
DIGSILENT PowerFactory Programı Uygulamalı Kullanıcı Eğitimi Verildi - Eylül & Ekim 2020 28-29 Eylül ve 05-06 Ekim 2020 tarihlerinde DIGSILENT PowerFactory Programı Uygulamalı Kullanıcı Eğitimi çevrimiçi olarak verilmiştir. Eğitime TÜBİTAK tarafından 4 eğitmen katılım sağlamış olup TEİAŞ tarafından 65 katılımcı ile eğitim gerçekleştirilmiştir. Eğitimin birinci gününde programa giriş, şebeke modeli ve ekipmanlarının tanıtımı, ikinci gününde yük akış ve kısa devre analizleri, üçüncü ve dördüncü gününde koruma ekipmanları-fonksiyonları tanıtımı ve aşırı akım ve mesafe koruma analizleri eğitimi verilmiştir.
Koruma Araçları Geliştirme Projesi (KAGP) 3.Kullanıcı Eğitimleri Verildi - Temmuz 2020
Koruma Araçları Geliştirme Projesi (KAGP) 3.Kullanıcı Eğitimleri Verildi - Temmuz 2020 20-23 Temmuz 2020 tarihlerinde çevrimiçi olarak Koruma Araçları Geliştirme Projesi 3.Kullanıcı Eğitimi gerçekleştirilmiştir.Eğitime 4 TÜBİTAK eğitmeni, 48 TEİAŞ personeli katılım sağlamıştır. Eğitimde, proje süresince yapılan çalışmalar anlatılmış olup, sistem hakkında değerlendirmeler yapılmıştır.
İleri Seviye Uygulamalı DIgSILENT PowerFactory Programı Kullanım Eğitimi Verildi - Temmuz 2020
İleri Seviye Uygulamalı DIgSILENT PowerFactory Programı Kullanım Eğitimi Verildi - Temmuz 2020 06-07-08 Temmuz 2020 ve 13-17 Temmuz 2020 tarihlerinde çevrimiçi olarak İleri Seviye Uygulamalı DIGSILENT PowerFactory Programı Kullanıcı Eğitimleri verilmiştir. Eğitime 32 TEİAŞ personeli katılmıştır. Eğitimde şebeke modeli ve ekipmanların tanıtımı, ekipman ekleme, şema oluşturma, yük akış, kısıt ve kısa devre analizleri, kontrolcü modelleme ve dinamik simülasyonlar, raporlama işlemlerinin uygulamalı anlatımı gerçekleştirilmiştir.
Yük Tevzi Bilgi Sistemi 6. Faaliyet Dönemi Tamamlandı - Haziran 2020
Yük Tevzi Bilgi Sistemi 6. Faaliyet Dönemi Tamamlandı - Haziran 2020 30.06.2020 tarihinde Yük Tevzi Bilgi Sistemi Geliştirme Projesi altıncı ve son faaliyet dönemi tamamlanmıştır. Faaliyet dönemi içinde gerçekleştirilen çalışmalar: • Kısa devre analizlerinde güncellemeler yapılmıştır • DIGSILENT ve PSS/E programlarının versiyon güncellemeleri yapılmştır • Veritabanı yönetim sistemi versiyon güncellemesi yapılmıştır • Mevcut webservislerde iyileştirmeler yapılmıştır • Veritabanı eğitimi verilmiştir • DIGSILENT Kullanıcı Eğitimi verilmiştir
Yük Tevzi Bilgi Sistemi Veritabanı Eğitimi Verildi - Haziran 2020
Yük Tevzi Bilgi Sistemi Veritabanı Eğitimi Verildi - Haziran 2020 18-19 Haziran 2020 tarihlerinde TEİAŞ İBİS Dairesi Başkanlığı personeline Uygulamalı Yük Tevzi Bilgi Sistemi Veritabanı Hiyerarşisi eğitimi verilmiştir. Eğitimde veritabanında son 18 ay içerisinde değiştirilen ve yeni eklenen tabloların/alanların açıklamaları, verilerin birbirleri ile ilişkileri anlatılmış, web servis fonksiyonlarına dair uygulamalar yapılmıştır.
Yük Tevzi Bilgi Sistemi Yönetici Kullanıcı Eğitimi ve Genel Değerlendirme Toplantısı Yapıldı - Şubat 2020
Yük Tevzi Bilgi Sistemi Yönetici Kullanıcı Eğitimi ve Genel Değerlendirme Toplantısı Yapıldı - Şubat 2020 24-27 Şubat 2020 tarihlerinde Antalya'da YTBS YTM Yönetici Kullanıcı Eğitimi ve Genel Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirilmiştir. 41 TEİAŞ personelinin katıldığı toplantıda YTBS'de 2019 yılında geliştirilmiş olan yeni arayüz, rapor ve analiz eklentileri anlatılmış ve kullanım eğitimleri verilmiştir. Proje sonrası dönem için Yük Tevzi İşletme Müdürlüklerinin talep ve önerileri toplanmıştır.
Siemens PTI PSSE Programı Kullanıcı Eğitimi Verildi - Şubat 2020
Siemens PTI PSSE Programı Kullanıcı Eğitimi Verildi - Şubat 2020 10.02.2020 - 14.02.2020 tarihleri arasında İzmir'de Temel Seviye Uygulamalı Siemens PTI PSSE Programı Kullanım Eğitimi verilmiştir. Eğitime 30 TEİAŞ personeli katılmıştır. Eğitimde PSSE programının tanıtımı, temel işlemleri, ekipman modelleme, şema çizimi, yük akış analizi, kısıt analizi, kısa devre analizi, Python otomasyon dili kullanımı anlatılmıştır.
Koruma Araçları Geliştirme Projesi 2.Kullanıcı Eğitimi ve Genel Değerlendirme Toplantısı Yapıldı - Kasım 2019
Koruma Araçları Geliştirme Projesi 2.Kullanıcı Eğitimi ve Genel Değerlendirme Toplantısı Yapıldı - Kasım 2019 25 - 28 Kasım 2019 tarihlerinde Antalya'da Koruma Araçları Geliştirme Projesi (KAGP) kapsamında 2. Kullanıcı Eğitimi ve Genel Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirilmiştir. 23 TEİAŞ personelinin katıldığı toplantıda KAGP'nin ilk faaliyet döneminde geliştirilmiş olan arayüz, rapor ve analiz işlevlerine ait eğitimler verilmiştir. Sistem kullanıcılarının yeni sisteme yönelik değerlendirmeleri alınmıştır. Projenin ikinci faaliyet döneminde gerçekleştirilmesi planlanan işler hakkında bilgilendirmeler yapılmıştır.
Koruma Araçları Geliştirme Projesi Kullanıcı Eğitimi ve Genel Değerlendirme Toplantısı Yapıldı - Kasım 2019
Koruma Araçları Geliştirme Projesi Kullanıcı Eğitimi ve Genel Değerlendirme Toplantısı Yapıldı - Kasım 2019 4 - 7 Kasım 2019 tarihlerinde Antalya'da Koruma Araçları Geliştirme Projesi (KAGP) kapsamında Kullanıcı Eğitimi ve Genel Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirilmiştir. 25 TEİAŞ personelinin katıldığı toplantıda KAGP'nin ilk faaliyet döneminde geliştirilmiş olan arayüz, rapor ve analiz işlevlerine ait eğitimler verilmiştir. Sistem kullanıcılarının yeni sisteme yönelik değerlendirmeleri alınmıştır. Projenin ikinci faaliyet döneminde gerçekleştirilmesi planlanan işler hakkında bilgilendirmeler yapılmıştır.
DIGSILENT PowerFactory Programı Uygulamalı Kullanım Eğitimi Verildi - Eylül 2019
DIGSILENT PowerFactory Programı Uygulamalı Kullanım Eğitimi Verildi - Eylül 2019 16.09.2019 - 20.09.2019 tarihleri arasında Ankara'da Orta Seviye Uygulamalı DIGSILENT PowerFactory Programı Kullanım Eğitimi verilmiştir. Eğitime 31 TEİAŞ personeli katılmıştır. Eğitimin birinci gününde programa giriş, şebeke modeli ve ekipmanlarının tanıtımı, ikinci ve üçüncü günlerinde yük akış, kısıt ve kısa devre analizleri ile dinamik model ekipmanlarının tanıtımı yapıldı, dördüncü gününde dinamik simülasyonlar ve raporlama işlemleri, beşinci gününde ise DIGSILENT/Python fonksiyonlarının kullanımı eğitimleri verilmiştir.
Yük Tevzi Bilgi Sistemi Yönetici Kullanıcı Eğitimi ve Genel Değerlendirme Toplantısı Yapıldı - Ağustos 2019
Yük Tevzi Bilgi Sistemi Yönetici Kullanıcı Eğitimi ve Genel Değerlendirme Toplantısı Yapıldı - Ağustos 2019 26-27 Ağustos 2019 tarihlerinde TÜBİTAK MAM Enerji Enstitüsü Ankara'da YTBS YTM Yönetici Kullanıcı Eğitimi ve Genel Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirilmiştir. 35 TEİAŞ personelinin katıldığı toplantıda YTBS'de 2019 yılında geliştirilmiş olan yeni arayüz, rapor ve analiz eklentileri anlatılmış ve kullanım eğitimleri verilmiştir. Sistem kullanıcılarının yeni özelliklere yönelik değerlendirmeleri alınmıştır. 2019 yılı sonuna kadar gerçekleştirilmesi planlanan işler hakkında bilgilendirmeler yapılmıştır.
Koruma Araçları Geliştirme Projesi imzalanmıştır - Haziran 2019
Koruma Araçları Geliştirme Projesi imzalanmıştır - Haziran 2019 Türkiye Elektrik İletim Şebekesi üzerinde yer alan ve TEİAŞ tarafından yönetilen koruma araçlarına yönelik işlemlerin merkezi bir sistem üzerinden yürütülmesine ihtiyaç duyulmuştur. Bu nedenle 28 Haziran 2019 tarihinde TEİAŞ ve TÜBİTAK MAM arasında Koruma Araçları Geliştirme Projesi (KAGP) imzalanmıştır. Projenin 3 Faaliyet Dönemi halinde geliştirilerek 24 Aralık 2020 tarihinde bitirilmesi hedeflenmektedir. Sistemin, TEİAŞ İşletme ve Bakım Dairesi ve Bölge Müdürlükleri tarafından kullanılması planlanmaktadır. Koruma Araçları Geliştirme Projesi ile; * İhtiyaç duyulan akım trafosu, gerilim trafosu, röle ve röle ayarlarının modellenmesi, * Koruma sistemi işletmeciliği için güncel koruma rölesi ayar değerlerini hesaplama algoritmalarının geliştirilmesi, * Raporların üretilmesi, mevcut ayarların güncelliğinin analiz edilmesi, * Röle modellemesi için ihtiyaç duyulan bilgilerin sunulması, DIGSILENT PowerFactory ortamında koruma sistemi modelli şebeke analiz dosyalarının üretilmesi, * Bilgisayar simülasyonlarına dayalı koruma analizlerinin sistem tarafından otomatik gerçekleştirilmesi, * Sistem kullanım eğitimlerinin verilmesi hedeflenmektedir. Koruma Araçları Geliştirme Projesi, Yük Tevzi Bilgi Sistemi içerisinde geliştirilecektir. Böylece envanter kaydına güncel olarak ulaşılıp yeniden tanımlamalara ihtiyaç duyulmayacak, mükerrerliğin önüne geçilecektir. Proje tamamlandığında farklı platformlarda yürütülen çeşitli işlemler tek bir sistem üzerinden bütüncül olarak gerçekleştirilebilecektir. Röle ayarları manuel olarak veya röle ayar dosyaları (xrio) üzerinden otomatik olarak girilebilecektir.
Yük Tevzi Bilgi Sistemi 4. Faaliyet Dönemi Tamamlandı - Haziran 2019
Yük Tevzi Bilgi Sistemi 4. Faaliyet Dönemi Tamamlandı - Haziran 2019 30.06.2019 tarihinde Yük Tevzi Bilgi Sistemi Geliştirme Projesi dördüncü faaliyet dönemi tamamlanmıştır. Faaliyet dönemi içinde gerçekleştirilen çalışmalar: • OSOS webservislerinin geliştirilmesi ile cihaz bilgilerine ve ölçüm verilerine erişim sağlanması, • YTBS ve OYS'de bulunan Trafo Merkezleri ve Fiderlerin eşleştirilmesi , • YTBS Bilgi websitesinin Türkçe ve İngilizce içeriklerle kullanıma sunulması, • Gerçek Zamanlı Şebeke Analizlerinde PSSE Versiyon 34 kullanılmaya başlanması, • Herkese açık bazı rapor ve istatistiklerin YTBS Bilgi websitesi üzerinden sunulması, • Veri sorgulama sayfasına yeni özellikler eklenmesi, • Kısa ve uzun dönem talep tahmin algoritmalarının ve sayfalarının geliştirilmesi, • Düşük Frekans Röleleri ile ilgili yeni özelliklerin eklenmesi, • Lisanssız Santraller ile ilgili yeni özelliklerin eklenmesi, • Su seviyeleri ile ilgili yeni özelliklerin eklenmesi, • Kullanılan geliştirme araçlarının versiyon güncellemelerinin yapılması(Veritabanı, Java kütüphaneleri, grafik kütüphaneleri vb.).
Yük Tevzi Bilgi Sistemi Yönetici Kullanıcı Eğitimi ve Genel Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi - Şubat 2019
Yük Tevzi Bilgi Sistemi Yönetici Kullanıcı Eğitimi ve Genel Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi - Şubat 2019 11 - 15 Şubat 2019 tarihlerinde Yük Tevzi Bilgi Sistemi Yönetici Kullanıcı Eğitimi ve Genel Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirilmiştir. 40 TEİAŞ personelinin katıldığı toplantıda, 2018 yılında tamamlanan ikinci ve üçüncü faaliyet dönemlerinde geliştirilmiş olan arayüz, rapor ve analiz eklentileri anlatılmış ve kullanım eğitimleri verilmiştir. Dördüncü faaliyet döneminde gerçekleştirilecek çalışmalar hakkında bilgilendirme yapılmıştır. Kullanıcılardan sistem ile ilgili görüş ve değerlendirmeleri alınmış, talepleri toplanmıştır. Taleplerin önceliklendirilmesi amacıyla MOSCOW analizi yapılmış, talepler 'Proje Değişiklik Talepleri İzleme Matrisi'ne eklenmiştir. Katılımcıların yaratıcı düşünme, planlama, zaman yönetimi, grup çalışmasının önemi kavramlarının pekiştirilmesi amacıyla bir etkinlik düzenlenmiştir. Ayrıca TEİAŞ ve TÜBİTAK işbirliği ile yapılması planlanan yeni projeler hakkında bilgilendirmeler yapılmıştır.
Yük Tevzi Bilgi Sistemi 3. Faaliyet Dönemi Tamamlandı - Aralık 2018
Yük Tevzi Bilgi Sistemi 3. Faaliyet Dönemi Tamamlandı - Aralık 2018 31.12.2018 tarihinde Yük Tevzi Bilgi Sistemi Geliştirme Projesi üçüncü faaliyet dönemi tamamlanmıştır. Faaliyet dönemi içinde gerçekleştirilen çalışmalar: • Kişisel ve coğrafi haritalandırma özelliklerinin geliştirilmesi, • OG dağıtım fider yük verilerinin toplanması, • Aylık şebeke analiz sonuçlarının sunulması, • İki gün sonrası kısıt tahmini (D2CF) algoritması geliştirilmesi, • Meteorolojik hava tahmini ve gözlem istasyonu ölçüm verilerinin entegrasyonu, • Planlanan trafo merkezi ve santral verilerinin kayıt altına alınması, • Şebeke kesici ayırıcı modellemesi altyapısının kazandırılması, • Yüksek çözünürlüklü şebeke ölçümlerinin sunulması.
Yük Tevzi Bilgi Sistemi Veritabanı Eğitimi Verildi - Aralık 2018
Yük Tevzi Bilgi Sistemi Veritabanı Eğitimi Verildi - Aralık 2018 24 - 26 Aralık 2018 tarihleri arasında TEİAŞ İBS Dairesi Başkanlığı personeline Uygulamalı Yük Tevzi Bilgi Sistemi Veritabanı Hiyerarşisi eğitimi verilmiştir. Eğitimde veritabanında son bir yıl içerisinde değiştirilen ve yeni eklenen tabloların/alanların açıklamaları, verilerin birbirleri ile ilişkileri anlatılmış, örnek SQL uygulamaları yaptırılmıştır.
Yük Tevzi Bilgi Sistemi EIF 2018'de Tanıtıldı - Kasım 2018
Yük Tevzi Bilgi Sistemi EIF 2018'de Tanıtıldı - Kasım 2018 11. Uluslararası Enerji Kongresi ve Fuarı T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı koordinasyonunda 8 - 9 Kasım 2018 tarihlerinde Ankara Congresium'da gerçekleştirilmiştir. Enerji sektöründen yerli ve yabancı bir çok katılımcının yer aldığı fuarda TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Enerji Enstitüsü adına kurulan stantta Yük Tevzi Bilgi Sistemi’nin tanıtımı gerçekleştirilmiştir, katılımcılara Sistem hakkında detaylı bilgiler aktarılarak, soruları cevaplanmıştır. Kongrenin ikinci gününde TÜBİTAK MAM Enerji Enstitüsü Müdürü Prof.Dr. Abdülkadir Balıkçı Mevzuat ve Teşvik Uygulamaları Oturumunda panelist olarak yer almış, Projelerimiz hakkında bilgiler vermiştir.
Siemens PTI PSSE Programı Kullanıcı Eğitimi Verildi - Ekim 2018
Siemens PTI PSSE Programı Kullanıcı Eğitimi Verildi - Ekim 2018 01.10.2018 - 04.10.2018 tarihleri arasında Erzurum'da İleri Seviye Uygulamalı Siemens PTI PSSE Programı Kullanım Eğitimi verilmiştir. Eğitime 25 TEİAŞ personeli katılmıştır. Eğitimin birinci gününde programın temel statik analizlerinde ve temel Python syntax'ında hatırlatma, ikinci gününde Python ile otomasyon ve şebeke analizleri, üçüncü gününde sistem kararlılığı, dinamik modelleme ve kontrolcü modelleri hakkında teknik bilgilendirme ve dinamik analizler, dördüncü gününde dinamik kararlılık analizlerinde (hat arızası, ünite trip vb.) uygulama örnekleri verilmiştir. 05.10.2018 tarihinde Tortum HES ve Deriner HES'e teknik gezi düzenlenerek, akarsu ve barajlı santraller örneğinde analog ve dijital kontrolcü örnekleri incelenmiştir.
Yük Tevzi Bilgi Sistemi Admin Toplantısı Yapıldı - Eylül 2018
Yük Tevzi Bilgi Sistemi Admin Toplantısı Yapıldı - Eylül 2018 17-18 Eylül 2018 tarihlerinde TÜBİTAK MAM Enerji Enstitüsü Ankara'da YTBS YTM Admin Eğitimi ve Genel Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirilmiştir. 27 TEİAŞ personelinin katıldığı toplantıda YTBS'de 2018 yılında geliştirilmiş olan yeni arayüz, rapor ve analiz eklentileri anlatılmış ve kullanım eğitimleri verilmiştir. Sistem kullanıcılarının yeni özelliklere yönelik değerlendirmeleri alınmıştır. 2018 yılı sonuna kadar gerçekleştirilmesi planlanan işler hakkında bilgilendirmeler yapılmıştır.
Yük Tevzi Bilgi Sistemi 2. Faaliyet Dönemi Tamamlandı - Haziran 2018
Yük Tevzi Bilgi Sistemi 2. Faaliyet Dönemi Tamamlandı - Haziran 2018 30.06.2018 tarihinde Yük Tevzi Bilgi Sistemi Geliştirme Projesi ikinci faaliyet dönemi tamamlanmıştır. Faaliyet dönemi içinde gerçekleştirilen çalışmalar: • Havai hatların direk geometrilerinin modellenmesi ve hat empedanslarının hesaplanması, • Common Information Model standardı ile şebeke modeli oluşturma altyapısının sağlanması, • Gün içi kısıt tahmini (IDCF) algoritmasının geliştirilmesi, • Santral kontrolcüleri için dinamik modelleme imkanı sağlanması, • Uzun dönem 10 yıllık ulusal ve bölgesel talep tahmin algoritmalarının geliştirilmesi, • Olay istatistikleri oluşturulması
DIGSILENT PowerFactory Programı Uygulamalı Kullanım Eğitimi Verildi - Nisan 2018
DIGSILENT PowerFactory Programı Uygulamalı Kullanım Eğitimi Verildi - Nisan 2018 16.04.2018 - 20.04.2018 tarihleri arasında Ankara'da Temel Seviye Uygulamalı DIGSILENT PowerFactory Programı Kullanım Eğitimi verilmiştir. Eğitime 43 TEİAŞ personeli katılmıştır. Eğitimin birinci gününde programa giriş ve temel işlemler, ikinci gününde şebeke modelleme ve yük akış analizleri, üçüncü gününde kısıt analizleri, dördüncü gününde kısa devre analizleri, beşinci gününde ise CGMES dosyası oluşturma eğitimleri verilmiştir.
Yük Tevzi Bilgi Sistemi Genel Değerlendirme Toplantısı Yapıldı - Ocak 2018
Yük Tevzi Bilgi Sistemi Genel Değerlendirme Toplantısı Yapıldı - Ocak 2018 08.01.2018 - 12.01.2018 tarihleri arasında Antalya'da YTBS Genel Değerlendirme Toplantısı ve Admin Eğitimi gerçekleştirilmiştir. Toplantıya 48 kişi katılmıştır. Toplantıda Yük Tevzi Admin Rolüne birinci faaliyet döneminde gerçekleştirilen yeni ekranların eğitimi verilmiştir. İkinci faaliyet döneminde gerçekleştirilecek çalışmalar hakkında bilgilendirme yapılmıştır. Kullanıcılardan sistem ile ilgili görüş ve değerlendirmeleri alınmış, talepleri toplanmıştır. Taleplerin önceliklendirilmesi amacıyla MOSCOW analizi yapılmış, talepler "Proje Değişiklik Talepleri İzleme Matrisi"ne eklenmiştir.
Yük Tevzi Bilgi Sistemi Geliştirme Projesi 1. Faaliyet Dönemi Tamamlandı - Aralık 2017
Yük Tevzi Bilgi Sistemi Geliştirme Projesi 1. Faaliyet Dönemi Tamamlandı - Aralık 2017 31.12.2017 tarihinde Yük Tevzi Bilgi Sistemi Geliştirme Projesi birinci faaliyet dönemi tamamlanmıştır. Faaliyet dönemi içinde; • Şebeke ekipmanlarının tanımlanması, • Otomatik ve gerçek zamanlı şebeke analizlerinin (yük akış, kısıt, kısa devre ve kayıp analizleri) gerçekleştirilmesi, • Veri istatistiklerinin oluşturulması, • Fider bazlı topolojik bağlantı sağlanması, • Koruma ekipmanları modellerinin aktarılması, • Lisanssız santral verilerinin sisteme dahil edilmesi, • YTBS sunucularının sanallaştırılması ve yedekli yapıda işletilmesi çalışmaları gerçekleştirilmiştir.
Yük Tevzi Bilgi Sistemi Veritabanı Eğitimi Verildi - Aralık 2017
Yük Tevzi Bilgi Sistemi Veritabanı Eğitimi Verildi - Aralık 2017 11.12.2017 - 15.12.2017 tarihlerinde TEİAŞ İBS Dairesi Başkanlığı personeline Uygulamalı Yük Tevzi Bilgi Sistemi Veri Tabanı Hiyerarşisi eğitimi verilmiştir. Eğitimde veritabanında bulunan tabloların/alanların açıklamaları, verilerin birbirleri ile ilişkileri anlatılmış, örnek SQL uygulamaları yaptırılmıştır.
Siemens PTI PSSE Programı Uygulamalı Kullanıcı Eğitimi Verildi - Ekim 2017
Siemens PTI PSSE Programı Uygulamalı Kullanıcı Eğitimi Verildi - Ekim 2017 23.10.2017 - 27.10.2017 tarihleri arasında Ankara'da Orta Seviye PSS/E Programı Kullanım Eğitimi verilmiştir. Eğitime Yük Tevzi İşletme Müdürlükleri ve Daire Başkanlığı bünyesinde 27 personel katılmıştır. Eğitimin birinci gününde temel statik analizler (Yük Akış Analizi, Kısa Devre Analizi ve Kısıt Analizi) hatırlatılmıştır. Eğitimin ikinci gününde lineer şebeke analizleri (Hassasiyet Analizi, Kritik Kısıt Sıralaması, İletim Alışveriş Limitleri Hesaplama) ile gerilim analizleri (PV Analizleri, QV Analizleri) eğitimleri verilmiştir. Eğitimin üçüncü gününde Optimum Yük Akış Analizi ve Python programlama dili ile PSS/E otomasyon eğitimi verilmiştir. Eğitimin dördüncü gününde Geçici Rejim Dinamik Kararlılık Analizleri eğitimi verilmiştir. Son günde ise örnekler üzerinden gidilmiştir.