YÜK TEVZİ BİLGİ SİSTEMİ PROJESİ
Amaç ve Kapsam

Yük Tevzi Bilgi Sistemi (YTBS), TEİAŞ Yük Tevzi Müdürlükleri için geliştirilen Türkiye’nin elektrik şebekesini modelleme, izleme, raporlama, analiz etme ve ileriye yönelik tahminleme sistemidir.

Proje ile elektrik iletim sisteminin işletilmesi ve planlanmasına yönelik Merkezi veritabanının kurulması, geniş kapsamlı veri altyapısı sağlaması, istatistiksel raporlama ile ekonomik şebeke işletmesi için gerekli analiz, tahmin ve optimizasyon çalışmaları yürütülmesi hedeflenmiştir. YTBS, TEİAŞ bünyesinde Genel Müdürlük ve Daire Başkanlıkları, Milli Yük Tevzi Merkezi, 9 Bölgesel Yük Tevzi Merkezi ve 22 Bölge Müdürlüğü başta olmak üzere ETKB, EPDK, EPİAŞ, EÜAŞ vb. kamu kurum ve kuruluşlarına da hizmet sağlamaktadır.

Yük Tevzi Bilgi Sistemi ile;

* Şebeke teçhizatlarına ait bilgiler kaydedilmekte ve elektrik şebekesi modellenebilmektedir

* İşletme kayıtları tutularak acil durumlarda SMS ile bilgilendirme yapılabilmektedir

* İletim sistemi, trafo merkezleri ve santraller için veri portalı sağlanmaktadır

* Arz - talep, kurulu güç, yük eğrisi, puant, kuruluş ve kaynak bazlı üretim, uluslararası ticaret, emre amadelik, su durumu, analiz vb. veriler yazılı ve görsel olarak raporlanabilmekte, istatistiklerine ulaşılabilmektedir.

Tarihçe

Türkiye elektrik iletim sistemi işletiminde güç sistemleri alanında bilgi teknolojilerinin kullanımını arttırmak amacıyla TEİAŞ ile TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Enerji Enstitüsü arasında 05.07.2013 tarihinde imzalanan İletim Sistemi Çerçeve Programı Projesi kapsamında Yüz Tevzi Bilgi Sistemi geliştirilmeye başlanmıştır. Projenin birinci fazının 05.07.2016 tarihinde tamamlanmasının ardından, yeni ihtiyaçların karşılanması ve ileri seviye şebeke analizi modüllerinin geliştirilmesi amacıyla 30.06.2017 tarihinde Yük Tevzi Bilgi Sistemi Geliştirme Projesi imzalanarak projenin ikinci fazı başlatılmıştır.

Sistem, 14 Mayıs 2012 tarihinde TEİAŞ Trafo Merkezleri ile Yük Tevzi İşletme Müdürlükleri arasında veri alış verişini sağlaması amacıyla pilot olarak Orta Anadolu Yük Tevzi Bölgesi’nde kullanıma açılmıştır. Sistemin iş verimliliğini artırması ve veri işlemede kolaylıklar sağlaması göz önünde bulundurularak, 6 Ocak 2013 tarihinden itibaren ulusal çapta yaygınlaştırılmaya başlanmıştır. 1 Ocak 2014 tarihi itibari ile tüm kamu ve özel iletim trafo merkezleri ve lisanslı santraller sisteme dâhil edilmiştir. 1 Ocak 2015 tarihi itibari ile Türkiye Ulusal Elektrik Üretim – İletim – Tüketim istatistikleri resmi olarak YTBS’den üretilmeye başlanmıştır.