Günlük İstatistikler
TEİAŞ YTBS İSTATİSTİKLERİ SORUMLULUK REDDİ BEYANI
* Bu sayfada yayınlanmakta olan veriler, sistem işletmesi amacı ile İletim Sistemi katılımcılarından toplanmakta olan verileridir. Üretim verileri sadece lisanslı üretim kaynaklarını içerir.

* Bu sayfadaki ve raporlardaki veriler bir taahhüt teşkil etmez ve geriye dönük düzeltmelere açık, geçici verilerdir. TEİAŞ bu sayfa ve bu sayfadaki raporlardan üçüncü şahıslarca türetilen veriler için sorumluluk kabul etmez. 

* Gerçekleştirilen düzeltmeler ve ilave verilerin değerlendirilmesi ile elde edilen resmi raporlar (kurulu güç, ay sonu üretim-tüketim raporu, yıllık enerji istatistikleri) her ay güncellenerek Teşekkülümüz internet sayfasında yayınlanmaktadır.