SIKÇA SORULAN SORULAR
Yük Tevzi Bilgi Sistemi'nin amacı nedir?
Yük Tevzi Bilgi Sistemi (YTBS)'nin amacı, Türkiye elektrik şebekesini izlemek, anlık durumları ve geçmişe dair verileri raporlamak, modelleme ile şebekeyi analiz etmek, ileriye dönük tahminler gerçekleştirmektir.
YTBS'nin kullanıcıları kimdir?
YTBS'nin temel kullanıcısı TEİAŞ Yük Tevzi Dairesi ve Yük Tevzi İşletme Müdürlükleridir. İletim sisteminde bulunan tüm Trafo Merkezleri ve tüm lisanslı Santral operatörleri YTBS kullanıcısıdır. Bununla birlikte TEİAŞ Genel Müdürlüğü, 22 Bölge Müdürlüğü, İşletme ve Planlama Daireleri de şebeke işletme çalışmaları kapsamında YTBS'yi kullanmaktadır. Bilgi paylaşımı amacıyla ETKB, EPDK, EPİAŞ, EÜAŞ, BOTAŞ vb. kamu kurum ve kuruluşları da Türkiye elektrik şebekesine ait yayınlanan istatistikleri takip etmek amacıyla YTBS kullanıcı hesaplarına sahiptir.
YTBS'de bulunan tüm verilere erişim sağlayabilir miyim?
YTBS'de iki çeşit veri bulunmaktadır: 1) Herkesin erişimine ait istatistiki verilere İSTATİSTİKLER sayfasından erişilebilmektedir. 2) Yetkiler dahilinde erişilebilecek kuruma özgü verilere SİSTEME GİRİŞ sayfasından kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapılarak erişilebilmektedir.
YTBS'de bulunan üretim ve tüketim bilgilerinin kaynakları nelerdir?
Üretim ve tüketim verileri trafo merkezleri ve santral operatörlerinden düzenli olarak veri toplanması ile oluşturulmaktadır. TEİAŞ'ın mevcut ölçüm sistemleri (Milli Güç Kalitesi Sistemi, Otomatik Sayaç Okuma Sistemi) bulunan noktalardan otomatik olarak, diğer noktalardan kullanıcıların manuel olarak veri girişi ile sağlanmaktadır. Bu sebeple bazı veriler gecikmeli olarak yayınlanabilmektedir.
YTBS'nin başka bir sistem ile veri alışverişi var mıdır?
YTBS, EPİAŞ Piyasa Yönetim Sistemi'den enerji tanımlama kodlarını, TEİAŞ Piyasa Yönetim Sistemi'nden Dengeleme Güç Piyasası'nın üretim planı verilerini, Uluslararası Ticaret Piyasası'ndan (TCAT) ticaret planı verilerini, TEDAŞ Proje Takip Sistemi'nden lisanssız santrallerin kurulu güç verilerini, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden meteorolojik tahmin ve gözlem verilerini, TÜBİTAK Milli Güç Kalitesi Sistemi (GKÇ) ve TEİAŞ Otomatik Sayaç Okuma Sistemleri'nden cihaz ve ölçüm verilerini temin etmektedir. Bununla birlikte ETKB, EPDK, EPİAŞ vb. kamu kurum ve kuruluşlarına web servis ile veri sağlamaktadır.
Üretim ve tüketim verilerinin içeriği nelerdir?
YTBS Elektrik Üretim Verileri tüm lisanslı santrallerin saatlik olarak brüt elektrik üretimlerinin toplamından oluşmaktadır. Üretim bilgilerinde mevcutta lisanssız santrallerin üretimleri bulunmamaktadır. Tüketim verileri, brüt üretim verileri ile uluslararası ticaret sonrasında ortaya çıkan toplam değer olarak hesaplanmaktadır. Yani tüketim verileri, şebekede tüketim yapan tüm kullanıcıların tüketimi, iletim ve dağıtım sistemi kayıpları ve santral iç ihtiyaç tüketimlerinin toplamını (brüt tüketim) oluşturmaktadır.
Elektrik sisteminde hesaplanan saatlik ve ani puant değerleri neyi ifade etmektedir?
Ani Puant, şebeke elektrik (brüt) tüketiminin istenen zaman aralığındaki bir anda tüketilen elektrik talebinin en yüksek noktasını ifade eder. Birimi MW olup, dakikalık zaman çözünürlüğünde sunulmaktadır. Saatlik Puant ise, şebeke elektrik (brüt) tüketiminin istenen zaman aralığındaki bir saat içerisinde tüketilen elektrik enerjisinin en yüksek olduğu saati ifade eder. Birimi MWh olup, saatlik zaman çözünürlüğündedir.
Türkiye Elektrik Sistemi kurulu gücü verilerinin içeriği nelerdir?
Kurulu Güç (MW) verileri, iletim veya dağıtım şebekesine bağlanmış santrallerin, resmi kabulu yapılmış ve kabul sırasında kayıt altına alınmış güçlerinin toplamından oluştur. Lisanslı santrallerin kurulu güç bilgileri Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından, lisanssız santrallerin kurulu güç bilgileri ise Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'nden temin edilmektedir. Henüz kabulü yapılmamış, test aşamasında işletmede olan veya teknik gücü proje gücünden farklı olan santrallerden dolayı İşletmedeki Güç bilgisi resmi kurulu güç bilgisinden farklılık arzettirebilir.
YTBS istatistikleri hangi sıklıkla güncellenmektdir?
Günlük İşletme Neticeleri her gün dört saalik aralıklarla güncellenmektedir ve geçicidir. Saatlik üretim ve tüketim verileri dört günün sonunda kalıcı olarak yayınlanmaktadır.
Akademik ve benzeri gerekçeler ile veri talep edebilir miyim?
Elektrik şebekesine dair veri taleplerinizi teias.gov.tr adresi üzerinden Bilgi Edinme başvuru ile gerçekleştirebilirsiniz.
YTBS ile ilgili destek ihtiyacım olduğunda ne yapmalıyım?
Sistem kullanıcı hesabına sahip Trafo Merkezi ve Santral operatörü iseniz bağlı bulunduğunuz Bölge Yük Tevzi İşletme Müdürlüğü ile iletişime geçiniz. Diğer rollere sahip bir kullanıcı iseniz Yük Tevzi Dairesi Başkanlığı Sistem Etütleri Müdürlüğü ile iletişime geçebilirsiniz. Proje ve sistem hakkında değerlendirmelerinizi mam.ytbs@tubitak.gov.tr adresine gönderebilirsiniz.