Sıkça Sorulan Sorular
Yük Tevzi Bilgi Sistemi'nin amacı nedir?
Yük Tevzi Bilgi Sistemi (YTBS)'nin amacı, merkezi bir veritabanı oluşturarak Türkiye elektrik şebekesinin anlık yük durumlarını izlemek, analiz etmek, istatistiki verileri raporlamak, ileriye dönük tahminler gerçekleştirmektir.
YTBS'yi kimler kullanabilir?
YTBS'nin temel kullanıcısı TEİAŞ Yük Tevzi Dairesi, Milli Yük Tevzi Merkezi ve Yük Tevzi İşletme Müdürlükleridir. İletim sisteminde bulunan tüm Trafo Merkezleri ve tüm lisanslı Santral operatörleri YTBS kullanıcısıdır. Bununla birlikte TEİAŞ Genel Müdürlüğü, 22 Bölge Müdürlüğü, İşletme ve Planlama Daireleri de şebeke işletme çalışmaları kapsamında YTBS'yi kullanmaktadır. Bilgi paylaşımı amacıyla ETKB, EPDK, EPİAŞ, EÜAŞ, BOTAŞ vb. kamu kurum ve kuruluşları da Türkiye elektrik şebekesine ait yayınlanan istatistikleri takip etmek amacıyla YTBS kullanıcı hesaplarına sahiptir.
YTBS'de bulunan tüm verilere erişim sağlayabilir miyim?
Herkesin erişimine ait istatistiki verilere İSTATİSTİKLER sayfasından erişilebilmektedir. Yetkiler dahilinde erişilebilecek kuruma özgü verilere SİSTEME GİRİŞ sayfasından kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapılarak erişilebilmektedir.
YTBS'nin başka bir sistem ile veri alışverişi var mıdır?
YTBS, EPİAŞ Piyasa Yönetim Sistemi'den enerji tanımlama kodlarını, TEİAŞ Piyasa Yönetim Sistemi'nden Dengeleme Güç Piyasası'nın üretim planı verilerini, Uluslararası Ticaret Piyasası'ndan (TCAT) ticaret planı verilerini, TEDAŞ Proje Takip Sistemi'nden lisanssız santrallerin kurulu güç verilerini, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden meteorolojik tahmin ve gözlem verilerini, TÜBİTAK Milli Güç Kalitesi Sistemi (GKÇ) ve TEİAŞ Otomatik Sayaç Okuma Sistemleri'nden cihaz ve ölçüm verilerini temin etmektedir. Bununla birlikte ETKB, EPDK, EPİAŞ vb. kamu kurum ve kuruluşlarına web servisler ile çeşitli veriler sağlamaktadır.
YTBS'deki üretim ve tüketim verilerinin kaynağı nedir?
Üretim ve tüketim verileri trafo merkezleri ve santral operatörlerinden düzenli olarak veri toplanması ile oluşturulmaktadır. TEİAŞ'ın mevcut ölçüm sistemleri (Milli Güç Kalitesi Sistemi, Otomatik Sayaç Okuma Sistemi) bulunan noktalardan otomatik olarak, diğer noktalardan kullanıcıların manuel veri girişi ile sağlanmaktadır. Bu sebeple bazı veriler gecikmeli olarak yayınlanabilmektedir.
Üretim ve tüketim verilerinin kapsamı nedir?
YTBS Elektrik Üretim Verileri tüm lisanslı santrallerin saatlik brüt elektrik üretimlerinin toplamından oluşmaktadır. Lisanssız santrallerin üretim verileri için geçici olarak Güneş Üretim Tahmin sistemi sonuçları kullanılmaktadır, gerçekleşen lisanssız üretimlerin açıklanması sonrasında veriler gerçekleşenler ile güncellenmektedir. Tüketim verileri, brüt üretim verileri ile uluslararası ticaret sonrasında ortaya çıkan toplam değer olarak hesaplanmaktadır. Başka bir ifadeyle tüketim verileri, şebekede tüketim yapan tüm kullanıcıların tüketimi, iletim ve dağıtım sistemi kayıpları ve santral iç ihtiyaç tüketimlerinin toplamını (brüt tüketim) oluşturmaktadır.
Elektrik sisteminde hesaplanan saatlik ve ani puant değerleri neyi ifade etmektedir?
Ani Puant, şebeke elektrik (brüt) tüketiminin istenen zaman aralığındaki bir anda tüketilen elektrik talebinin en yüksek noktasını ifade eder. Birimi MW olup, dakikalık zaman çözünürlüğünde sunulmaktadır. Saatlik Puant ise, şebeke elektrik (brüt) tüketiminin istenen zaman aralığındaki bir saat içerisinde tüketilen elektrik enerjisinin en yüksek olduğu saati ifade eder. Birimi MWh olup, saatlik zaman çözünürlüğündedir.
Türkiye Elektrik Sistemi kurulu güç verilerinin kapsamı nedir?
Kurulu Güç (MW) verileri, iletim veya dağıtım şebekesine bağlanmış santrallerin, resmi kabulu yapılmış ve kabul sırasında kayıt altına alınmış güçlerinin toplamından oluşur. Lisanslı santrallerin kurulu güç bilgileri Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından, lisanssız santrallerin kurulu güç bilgileri ise Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'nden temin edilmektedir. Henüz kabulü yapılmamış, test aşamasında işletmede olan veya teknik gücü proje gücünden farklı olan santrallerden dolayı İşletmedeki Güç bilgisi resmi kurulu güç bilgisinden farklılık arzettirebilir.
YTBS istatistikleri hangi sıklıkla güncellenmektedir?
Günlük İşletme Neticeleri her gün dört saatlik aralıklarla güncellenmektedir ve geçicidir. Saatlik üretim ve tüketim verileri dört günün sonunda kalıcı olarak yayınlanmaktadır.
Akademik amaçlarla kullanmak için veri talep edebilir miyim?
Elektrik şebekesine dair veri taleplerinizi teias.gov.tr adresi üzerinden Bilgi Edinme başvuru ile gerçekleştirebilirsiniz.
YTBS ile ilgili destek ihtiyacım olduğunda ne yapmalıyım?
Sistem kullanıcı hesabına sahip Trafo Merkezi ve Santral operatörü iseniz bağlı bulunduğunuz Bölge Yük Tevzi İşletme Müdürlüğü ile iletişime geçiniz. Diğer rollere sahip bir kullanıcı iseniz Yük Tevzi Dairesi Başkanlığı Sistem Etütleri Müdürlüğü (sistem.etut@teias.gov.tr) ile iletişime geçebilirsiniz. Proje ve Sistem hakkında değerlendirmelerinizi mam.ytbs@tubitak.gov.tr adresine gönderebilirsiniz.